ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Γραφεία Πάτρας

Ώρες λειτουργίας / Δευτέρα- Παρασκευή / 09:00 – 14:00, 18:30-21:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας  2610.33.11.77

699/2016 απόφαση προσωρινής διαταγής Ειρ. Πατρών.

Διαζευγμένη μητέρα ενός  ενήλικου (εξαρτώμενου) τέκνου ηλικίας είκοσι (20) ετών λαμβάνει ως ιδιωτική υπάλληλος το ποσό των 653,00 ευρώ μηνιαίως. Διαμένει προσωρινά φιλοξενούμενη με το τέκνο της εντός μιας κατοικίας που της έχει παραχωρήσει ο τέως σύζυγός της ενώ διαθέτει κατά αδιαίρετο ποσοστό συνιδιοκτησίας 20% μια μονοκατοικία 80 τ.μ.  και ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο κατά ποσοστό 100%. Οι συνολικές οφειλές της αιτούσας προς τις πιστώτριες τράπεζες ανέρχονται στο ποσό των 81.626,00 ευρώ. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 699/2016 απόφαση προσωρινής διαταγής του Ειρηνοδικείου Πατρών προστατεύτηκαν, προσωρινά, τα περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας ενώ αποφασίστηκε να καταβάλλει μηδενικές δόσεις προς τις πιστώτριες μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κύριας αιτήσεως.