ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Γραφεία Πάτρας

Ώρες λειτουργίας / Δευτέρα- Παρασκευή / 09:00 – 14:00, 18:30-21:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας  2610.33.11.77

3. Τι είναι η προσπάθεια και το σχέδιο προδικαστικού συμβιβασμού με τις τράπεζες?

Τι αναφέρει ο νόμος : “Με την κατάθεση της αίτησης προσδιορίζεται και η ημέρα επικύρωσης, κατα την οποία είτε θα επικυρωθεί ο ενδεχόμενος προδικαστικός συμβιβασμός από τον Ειρηνοδίκη είτε θα συζητηθεί ενδεχόμενο αίτημα για την έκδοση προσωρινής διαταγής…Η ημέρα επικύρωσης προσδιορίζεται υποχρεωτικώς δύο (2) μήνες μετά την κατάθεση της αίτησης.”

Πρακτική εφαρμογή : Ο οφειλέτης πρέπει να συντάξει με συγκεκριμένο τρόπο και τεκμηριωμένα τις προτάσεις του για την διευθέτηση των οφειλών του, παρουσιάζοντας την οικονομική και κοινωνική του κατάσταση, τον οικογενειακό ή ατομικό του προυπολογισμό, την κατάσταση της περιουσίας του και τις οφειλές του. Αυτή είναι μια ειλικρινής προσπάθεια να γίνει ένας διάλογος ώστε να βρεθεί κάποια λύση.

Δυστυχώς οι τράπεζες όχι μόνο δεν ανταποκρίνονται σε αυτά τα σχέδια αλλά και παρουσιάζουν προτάσεις εντελώς ανεδαφικές και επιβαρυντικές για τους οφειλέτες με αποτέλεσμα να μην έχει επιτευχθεί σχεδόν κανένας τέτοιος συμβιβασμός, ακυρώνοντας στην πράξη το πνεύμα διαλόγου και φιλικής επίλυσης διαφορών.