ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Γραφεία Πάτρας

Ώρες λειτουργίας / Δευτέρα- Παρασκευή / 09:00 – 14:00, 18:30-21:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας  2610.33.11.77

Μάρτιος 2019

ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ Αναλυτικός οδηγός για τις ρυθμίσεις των κόκκινων δανείων Ποιος θεωρείται συνεργάσιμος δανειολήπτης  Από 1/1/2015 αναμένεται να καταργηθεί η απαγόρευση των πλειστηριασμών και πλέον θα προωθηθεί το νέο πλαίσιο για την εξωδικαστική διευθέτηση μεταξύ τραπεζών και δανειοληπτών. Οπως γράφουν και τα ΝΕΑ, η κεντρική ιδέα είναι πως ο δανειολήπτης θα πρέπει να είναι συνεργάσιμος ώστε να μπορέσει να ρυθμίσει το δάνειο τους, ενώ την ίδια στιγμή θα πρέπει και η τράπεζα να προσδιορίζει τις εύλογες δαπάνες που θα έχει το κάθε νοικοκυριό προκειμένου να μπορεί να συντηρηθεί και μόνο το επιπλέον εισόδημα να πηγαίνει στην εξόφληση των δόσεων. Τα

Το σχέδιο προβλέπει οι τράπεζες και οι δανειολήπτες (ανάλογα με το οικονομικό προφίλ τους και τη μέχρι σήμερα εξυπηρέτηση των δανείων τους) να μπορούν να συνεννοούνται προκειμένου να επιτυγχάνονται οι βέλτιστες λύσεις για την αποπληρωμή των δόσεων. Μεταξύ των ευνοϊκών ρυθμίσεων θα είναι η πληρωμή χαμηλότερης δόσης, η δυνατότητα πολυετούς επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής αλλά ακόμη και η παραμονή του δανειολήπτη στο σπίτι του με καταβολή ενός είδους «ενοικίου» στην τράπεζα στην οποία χρωστά το στεγαστικό δάνειο. Οι τράπεζες θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρούν σε βραχυπρόθεσμες, μακροπρόθεσμες διευθετήσεις των καθυστερούμενων δανείων ή ακόμη και οριστική λύση του προβλήματος. Στις λύσεις που

Άρθρο 2 Αναστολή πλειστηριασμών 1.α. Από 1.1.2014 και μέχρι 31.12.2014 απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί ακινήτων οφειλετών, που χρησιμεύουν ως κύρια κατοικία τους δηλωθείσα ως τέτοια στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματός τους, εφόσον η αντικειμενική αξία του ακινήτου δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ και πληρούνται οι προϋποθέσεις της υποπαραγράφου 1β. Το παρόν άρθρο δεν καταλαμβάνει τις οφειλές που: α) προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, από διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, τέλη προς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης είτε β) προέκυψαν από χορήγηση

Με μεγάλη ανακούφιση υποδέχονται οι δανειολήπτες τις προσωρινές διαταγές που εκδίδει το Ειρηνοδικείο στην Πάτρα. Με βάση τον Νόμο 4161/2013, τα μηνιαία ποσά που καλούνται να καταβάλουν οι υπερχρεωμένοι δανειολήπτες - μέχρι να γίνει η οριστική διευθέτηση των οφειλών τους - είναι προσαρμοσμένα στις σημερινές τους δυνατότητες και βιοτικές ανάγκες.   Συγκεκριμένα για δανειολήπτρια που οφείλει 44.000€ και διαθέτει πρώτη κατοικία, το δικαστήριο “απαγορεύει μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κύριας αίτησής της κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της κινητής και ακίνητης περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής προσημείωσης και της επιβολής συντηρητικής κατάσχεσης.   Υποχρεώνει την αιτούσα να καταβάλει στις πιστώτριες τράπεζες

Δύο μήνες από την έναρξη της  ισχύος  του Ν.4161/2013, οι ρυθμίσεις που προβλέπει σχετικά με τα ενήμερα ενυπόθηκα δάνεια αποτελούν στην ουσία κενό γράμμα. Η ΕΚΠΟΙΖΩ είχε επανειλημμένως τονίσει ότι τα μέτρα αυτά δε θα αφορούσαν παρά ένα απειροελάχιστο ποσοστό δανειοληπτών, καθώς προκειμένου να ενταχθεί ένας οφειλέτης στη ρύθμιση θα έπρεπε να πληροί πάνω από δέκα αυστηρές προϋποθέσεις. Αλλά και οι ρυθμίσεις καθαυτές δεν προσφέρουν ρεαλιστική προοπτική στα νοικοκυριά που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις αλλά απλώς μεταθέτουν το πρόβλημα για λίγα χρόνια μετά. Στην ΕΚΠΟΙΖΩ έχουν απευθυνθεί δανειολήπτες που επιθυμούν να ενταχθούν στις ρυθμίσεις όμως δεν πληρούν όλες

Μέτρα-σοκ με κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων φορολογουμένων που δεν εξοφλούν τους λογαριασμούς τους στην εφορία εντός 30 ημερών φέρνει ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Το νέο ποινολόγιο της εφορίας προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι όσοι πολίτες καθυστερούν άνω των 30 ημερών να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς την εφορία τότε οι αρχές θα προχωρούσε σε κατασχέσεις ακινήτων, τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων χωρίς δικαστική απόφαση. Επιπλέον επιβάλλεται σημαντική μείωση των προστίμων για τυπικές και ουσιαστικές φορολογικές παραβάσεις και προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος κατ” εκτίμηση από τις φορολογικές αρχές. «Ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών εκτείνεται σε όλο το