ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Γραφεία Πάτρας

Ώρες λειτουργίας / Δευτέρα- Παρασκευή / 09:00 – 14:00, 18:30-21:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας  2610.33.11.77

Μάρτιος 2019

Έγγαμη μητέρα με δύο παιδιά (εκ των οποίων το ένα, ηλικίας 35 ετών, πάσχει από μόνιμη αριστερή ημιπληγία και έχει κριθεί ανάπηρο κατά ποσοστό 80%) οφείλει συνολικά στις τράπεζες το ποσό των 177.065,56 ευρώ. Τα εισοδήματα της οικογένειας ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 1.583,34 ευρώ μηνιαίως, που προέρχονται από την μηνιαία σύνταξη του συζύγου της, αφού η ίδια είναι άνεργη και το μοναδικό της περιουσιακό στοιχείο είναι η κύρια κατοικία της. Σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ. 167/2015απόφαση του Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου προστατεύεται η κύρια κατοικία της αιτούσας (η οποία αποτελείται από δύο αυτοτελή και διακεκριμένα τμήματα) που το Δικαστήριο εδέχθη ότι στην πραγματικότητα

Έγγαμη μητέρα με τέσσερα παιδιά οφείλει σε μία πιστώτρια τράπεζα 17.258,00 ευρώ. Τα μηνιαία εισοδήματα της οικογένειας ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 820,67 ευρώ, που προέρχονται μόνο από το εισόδημα της αιτούσας  και το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο της είναι ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο συνολικής αξίας 2.000,00 ευρώ, που δεν κρίθηκε πρόσφορο για εκποίηση.  Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου ορίζονται μηδενικές μηνιαίες καταβολές για την αιτούσα προς την πιστώτρια τράπεζα και για χρονικό διάστημα εξήντα (60) μηνών, όπου μετά την παρέλευση αυτού  θα επανεξεταστούν τα οικονομικά ως και περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας.

80/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πατρών. Σύζυγοι με δύο ανήλικα τέκνα λαμβάνουν ως μηνιαίες αποδοχές το ποσό των 2.060,00€. Διαθέτουν μία κύρια κατοικία στην Πάτρα ενώ το ποσό των οφειλών τους στις πιστώτριες τράπεζες ανέρχεται στο ποσό των 178.860,00€. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 80/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πατρών προστατεύεται η κύρια κατοικία των αιτούντων με τον όρο να καταβάλλουν στις πιστώτριες τράπεζες το ποσό των 200,00 € ο καθένας για πέντε χρόνια και μετά την πάροδο της πενταετίας το ποσό των 209,63€ και οι δύο μαζί για τριάντα χρόνια. Άρα τελικά θα πληρώσουν αντί των 178.860,00€ το τελικό ποσό των 99.466,80€, έχοντας

9/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου. Σύζυγοι  με πέντε παιδιά ηλικίας 19,18,15,9 και 6 ετών λαμβάνουν ως μηνιαίες αποδοχές το ποσό των 2.552,96€. Διαθέτουν μια κύρια κατοικία στην Ναύπακτο, ένα διαμέρισμα στην Αθήνα όπου αποτελεί την πρώτη και μοναδική κατοικία της υπερήλικης μητέρας του αιτούντος, ένα ΙΧ αυτοκίνητο καθώς και  ποσοστό συνιδιοκτησίας 20% επί μιας λιθόκτιστης οικίας. Το ύψος των οφειλών τους στις πιστώτριες τράπεζες ανέρχεται στο ποσό των 295.393,00€. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 9/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου αφενός προστατεύεται η κύρια κατοικία των δανειοληπτών, αφετέρου προστατεύονται και τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία λόγω έλλειψης αγοραστικού ενδιαφέροντος, με τον όρο να καταβάλουν στις

Ζευγάρι με δύο ανήλικα τέκνα οφείλει συνολικά στις τράπεζες το ποσό των 232.000,00€. Η σύζυγος εργάζεται ως Δημοτικός Υπάλληλος με μηνιαίες αποδοχές 975,70€ κατόπιν παρακράτησης του ποσού των 102,13 € από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προς εξυπηρέτηση του δανείου της και ο σύζυγος είναι άνεργος. Διαθέτουν μια κύρια κατοικία καθώς και δύο αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 62/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου αίρεται  η παρακράτηση του ποσού των 102,13 € από το μισθό της οφειλέτριας και καλείται να πληρώσει σε όλες τις τράπεζες το ποσό των 150 ευρώ κατανεμημένο σύμμετρα και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 63/2014 απόφαση ορίζονται

Άνεργος, έγγαμος, στερείται περιουσιακών στοιχείων και διαμένει φιλοξενούμενος με την οικογένειά του σε διαμέρισμα που του έχουν παραχωρήσει οι γονείς του. Είναι πατέρας δύο ανήλικων τέκνων και η σύζυγός του είναι άνεργη με μηδενικό εισόδημα. Το μόνο εισόδημα που διαθέτει η οικογένεια είναι το ποσό των 468,00€ το οποίο λαμβάνει ο οφειλέτης ως επίδομα τακτικής ανεργίας. Το σύνολο των οφειλών του προς τις πιστώτριες τράπεζες ανέρχεται στο ποσό των 36.000,00 €. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1025/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πατρών αποφασίστηκε να καταβάλλει στις πιστώτριες το ποσό των 50,00€ για δύο χρόνια και μηδενικές καταβολές μέχρι το 2020 που

Συνταξιούχος, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, λαμβάνει ως καθαρές αποδοχές το ποσό των 410,90€ αφού για τα επόμενα δύο χρόνια παρακρατείται από τη σύνταξή του το ποσό των 492,80€ από την Εφορία λόγω ληξιπρόθεσμων δόσεων δανείου που είχε πάρει από τράπεζα με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Το σύνολο των οφειλών του προς τις πιστώτριες τράπεζες ανέρχεται στο ποσό των 27.000,00€.  Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 931/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πατρών αποφασίστηκε ο δανειολήπτης για δύο χρόνια να μην καταβάλλει κάποιο ποσό στις πιστώτριες τράπεζες μέχρι να σταματήσει η Εφορία να παρακρατεί το ποσό των 492,80€. Μετά από το πέρας των δύο

Έγγαμος, άνεργος με μηδενικό εισόδημα και πατέρας ενός ανήλικου τέκνου, στερείται περιουσιακών στοιχείων και διαμένει σε διαμέρισμα που ανήκει στη σύζυγό του η οποία είναι μακροχρόνια άνεργη. Το σύνολο των οφειλών του προς τις πιστώτριες τράπεζες ανέρχεται στο ποσό των 70.000,00€. Ζητήθηκε από την τράπεζα η απόρριψη της αίτησης αλλά το Δικαστήριο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 870/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πατρών  όρισε μηδενικές δόσεις για ένα έτος με προσδιορισμό νέας δικασίμου για επανεξέταση της οικονομικής του κατάστασης.

Ανύπαντρος άνεργος με μηδενικό εισόδημα, που κατοικεί προσωρινά φιλοξενούμενος σε κατοικία που του έχουν παραχωρήσει οι γονείς του, οφείλει συνολικά στις τράπεζες το ποσό των 14.043,35€. Ζητήθηκε από την τράπεζα η απόρριψη της αίτησης, λόγω δόλιας και καταχρηστικής δανειοδότησής του. Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 50/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Γαστούνης αποφασίστηκε η απόρριψη της ένστασης της τράπεζας και η απαλλαγή του δανειολήπτη από το σύνολο των οφειλών του, με μηδενικές καταβολές μέχρι το 2015, που θα επανεξεταστεί από το δικαστήριο εάν η οικονομική του κατάσταση εξακολουθεί να είναι η ίδια.

Δημόσιος Υπάλληλος με μηνιαίο μισθό 424,00 €, ποσόν που του απέμενε μετά την παρακράτηση 775,93€ από την πιστώτρια τράπεζα, με συνολικό ποσό οφειλής 236.981,95 €, διαθέτει μια κύρια κατοικία και ένα επιπλέον διαμέρισμα. Κατά τη συζήτηση η τράπεζα υπέβαλλε ένσταση να μην ενταχθεί στη ρύθμιση το δάνειό της γιατί έχει τιτλοποιηθεί η απαίτησή του σε άλλη τράπεζα. Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 473/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πατρών αποφασίστηκε η απόρριψη της ένστασης της τράπεζας καθώς και η απαγόρευση της υπέρογκης παρακράτησης του ποσού των 775,93 €. Επίσης προστατεύεται όλη η ακίνητη περιουσία της δανειολήπτριας με τον όρο να καταβάλλει το ποσό των 300