ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Γραφεία Πάτρας

Ώρες λειτουργίας / Δευτέρα- Παρασκευή / 09:00 – 14:00, 18:30-21:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας  2610.33.11.77

2. Ποιές οφειλές υπάγονται στον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά;

Τι αναφέρει ο νόμος : Δεν επιτρέπεται η ρύθμιση οφειλών που:

α) έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης για την έναρξη της διαδικασίας κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου και

β) που προέκυψαν από

  • αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο,
  • διοικητικά πρόστιμα,
  • χρηματικές ποινές,
  • φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπι­κής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού,
  • τέλη προς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και
  • εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.

Πρακτική εφαρμογή : 1. H σύμβαση του δανείου θα πρέπει να έχει υπογραφεί τουλάχιστον ένα έτος πριν την κατάθεση της αίτησης στο ειρηνοδικείο. Δεν θεωρούνται νέες συμβάσεις οι τυχόν ρυθμίσεις που έχει υπογράψει ο οφειλέτης παρά μόνο η αρχική σύμβαση (πλην αναχρηματοδότησης).

2. Δεν μπορούν να διακανονιστούν με την διαδικασία του νόμου πρόστιμα από κλήσεις τροχαίων παραβάσεων, το χαράτσι της ΔΕΗ, οφειλές στην εφορία (φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ κλπ), λογαριασμοί ΔΕΚΟ, οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία κλπ.