ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Γραφεία Πάτρας

Ώρες λειτουργίας / Δευτέρα- Παρασκευή / 09:00 – 14:00, 18:30-21:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας  2610.33.11.77

19. Τι προβλέπεται αν εκδοθεί μια απόφαση για ρύθμιση 3-5 ετών, η τράπεζα μπορεί να την προσβάλλει; Θα πληρώσω και δικαστικά έξοδα;

Τι αναφέρει ο νόμος :  “Η απόφαση που ορίζει μηνιαίες καταβολές είναι α­μέσως εκτελεστή και δεν επιτρέπεται δικαστική αναστο­λή της. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται.”