ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Γραφεία Πάτρας

Ώρες λειτουργίας / Δευτέρα- Παρασκευή / 09:00 – 14:00, 18:30-21:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας  2610.33.11.77

150 ευρώ κατανεμημένο σύμμετρα για την σύζυγο και μηδενικές καταβολές για τον άνεργο σύζυγο για ένα ζευγάρι με μια κύρια κατοικία (62/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου).

Ζευγάρι με δύο ανήλικα τέκνα οφείλει συνολικά στις τράπεζες το ποσό των 232.000,00€. Η σύζυγος εργάζεται ως Δημοτικός Υπάλληλος με μηνιαίες αποδοχές 975,70€ κατόπιν παρακράτησης του ποσού των 102,13 € από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προς εξυπηρέτηση του δανείου της και ο σύζυγος είναι άνεργος. Διαθέτουν μια κύρια κατοικία καθώς και δύο αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 62/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου αίρεται  η παρακράτηση του ποσού των 102,13 € από το μισθό της οφειλέτριας και καλείται να πληρώσει σε όλες τις τράπεζες το ποσό των 150 ευρώ κατανεμημένο σύμμετρα και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 63/2014 απόφαση ορίζονται μηδενικές καταβολές για τον οφειλέτη σύζυγο λόγω ανεπάρκειας του εισοδήματός του.