ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Γραφεία Πάτρας

Ώρες λειτουργίας / Δευτέρα- Παρασκευή / 09:00 – 14:00, 18:30-21:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας  2610.33.11.77

121/2017 οριστική απόφαση Ειρ. Πατρών

Έγγαμος με ένα τέκνο, ιδιωτικός υπάλληλος αορίστου χρόνου σε πιστωτικό ίδρυμα, λαμβάνει μηνιαίως το ποσό των 1.271,71 ευρώ, το οποίο αποτελεί και το μοναδικό εισόδημα της οικογένειας. Οφείλει συνολικά στις πιστώτριες τράπεζες το ποσό των 296.331,02 ευρώ. Διαθέτει μια κύρια κατοικία και ένα αγροτεμάχιο. Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 121/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πατρών ο οφειλέτης καλείται να καταβάλλει προς τις πιστώτριες τράπεζες το συνολικό ποσό των 300,00 ευρώ για τα πέντε πρώτα χρόνια συμμέτρως κατανεμημένο  προς το σύνολο των πιστωτών του, εξαιρώντας από την εκποίηση την πρώτη και κύρια κατοικία του, υπό τον όρο καταβολής των 137,44 ευρώ το μήνα επιβαρυνομένου με το κυμαινόμενο επιτόκιο της Τράπεζας Ελλάδος για τα επόμενα είκοσι (20) χρόνια μετά το πέρας της ως άνω πενταετίας. Εν συνόλω θα καταβάλλει το ποσό των 50.985,06 ευρώ και απαλλάσσεται από το υπόλοιπο ποσό οφειλής των 245.000,00 ευρώ!!!!.