ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Γραφεία Πάτρας

Ώρες λειτουργίας / Δευτέρα- Παρασκευή / 09:00 – 14:00, 18:30-21:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας  2610.33.11.77

Σύζυγοι με δύο ανήλικα τέκνα θα πληρώσουν αντί των 178.860,00€ το τελικό ποσό των 99.466,80€, έχοντας απαλλαγεί από το ποσό των 79.393,20€ (80/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πατρών).

80/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πατρών.

Σύζυγοι με δύο ανήλικα τέκνα λαμβάνουν ως μηνιαίες αποδοχές το ποσό των 2.060,00€. Διαθέτουν μία κύρια κατοικία στην Πάτρα ενώ το ποσό των οφειλών τους στις πιστώτριες τράπεζες ανέρχεται στο ποσό των 178.860,00€. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 80/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πατρών προστατεύεται η κύρια κατοικία των αιτούντων με τον όρο να καταβάλλουν στις πιστώτριες τράπεζες το ποσό των 200,00 € ο καθένας για πέντε χρόνια και μετά την πάροδο της πενταετίας το ποσό των 209,63€ και οι δύο μαζί για τριάντα χρόνια. Άρα τελικά θα πληρώσουν αντί των 178.860,00€ το τελικό ποσό των 99.466,80€, έχοντας απαλλαγεί από το ποσό των 79.393,20€.