ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Γραφεία Πάτρας

Ώρες λειτουργίας / Δευτέρα- Παρασκευή / 09:00 – 14:00, 18:30-21:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας  2610.33.11.77

Προσωρινές διαταγές από το Ειρηνοδικείο Πατρών για άρση της παρακράτησης μισθού από το ΤΠΔ

Δύο ευνοϊκές προσωρινές διαταγές εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Πατρών, κάνοντας δεκτές τις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων δύο υπερχρεωμένων δημοσίων υπαλλήλων με οφειλές προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, που δεν μπορούσαν να επιβιώσουν από αυτά που τους έμεναν μετά τις παρακρατήσεις από τους μισθούς τους και κατέφυγαν μέσω της ΕΚΠΟΙΖΩ στον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Συγκεκριμένα διατάχθηκε η διακοπή παρακράτησης ποσού 666,89€ από το Τ.Π.Δ. για τον πρώτο οφειλέτη, ώστε μέχρι την έκδοση απόφασης επί της κύριας αίτησής του να γίνεται παρακράτηση μέχρι του ποσού των 150€ τον μήνα. Ο οφειλέτης, που παίρνει καθαρές αποδοχές 984,71€ έπρεπε να επιβιώσει με πληρωτέα 317,82€ τον μήνα!

Στην δεύτερη περίπτωση, διατάχθηκε η διακοπή της παρακράτησης ποσού 488,9€ από το σύνολο των καθαρών αποδοχών της οφειλέτριας που ανέρχονται σε 902,64€, μιας που η οφειλέτρια έπρεπε να επιβιώσει με πληρωτέα 414,25€ τον μήνα! Μέχρι την έκδοση απόφασης επί της κύριας αίτησής της με βάση τον Ν.3869/2010 θα γίνεται παρακράτηση από το ΤΠΔ μέχρι του ποσού των 100€ τον μήνα.

Επίσης απαγόρευσε κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης κατα της περιουσίας των οφειλετών αυτών μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κύριας αίτησής τους.