ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Γραφεία Πάτρας

Ώρες λειτουργίας / Δευτέρα- Παρασκευή / 09:00 – 14:00, 18:30-21:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας  2610.33.11.77

Παρακρατήσεις Τ.Π.Δ., Τ.Τ

Οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν δώσει εντολή στην υπηρεσία τους να παρακρατεί από το μισθό τους και να αποδίδει ποσό αντίστοιχο των μηνιαίων δόσεων προς το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, μπορούν με αίτησή τους να ανακαλέσουν την εντολή αυτή.

Μόνο για τα στεγαστικά δάνεια απόκτησης πρώτης κατοικίας από το ΤΠΔ προβλέπεται δικαίωμα του ιδρύματος να παρακρατεί μέχρι τα 3/10 του μισθού, μετά και τις νέες τροποποιήσεις.

Σχετικό υπόδειγμα ανάκλησης της εκχώρησης, την οποία έχουν συμπληρώσει μέχρι τώρα εκατοντάδες δημόσιοι υπάλληλοι, μπορείτε να βείτε εδώ.

Το ΤΠΔ όμως απαντά ότι και τα ανεξασφάλιστα δάνεια μικροεπισκευών και τα επισκευαστικά δάνεια θεωρούνται ως στεγαστικά απόκτησης πρώτης κατοικίας, επομένως εξαιρούνται από την ανάκληση της εκχώρησης!

Παράλληλα έχουν υποβληθεί καταγγελίες από δανειολήπτες ότι το ΤΠΔ αρνείται να ρυθμίσει τα στεγαστικά τους δάνεια επειδή αυτά έχουν τιτλοποιηθεί καθώς, σύμφωνα με αποφάσεις του ΔΣ του ιδρύματος, τα τιτλοποιημένα δάνεια δεν υπάγονται σε καθεστώς ρύθμισης παρά μόνο κατ’ εξαίρεση.

To ΤΠΔ σε επιστολές του παραδέχεται μάλιστα ότι δεν ενημέρωσε τους δανειολήπτες για την τιτλοποίηση επειδή τάχα δεν επηρεάζονται οι όροι των συμβάσεων!

Πράγματι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, το ΤΠΔ έχει τη δυνατότητα να εκχωρεί τις απαιτήσεις από στεγαστικά δάνεια σε τρίτους, χωρίς να επηρεάζεται το δικαίωμα της παρακράτησης από τη μισθοδοσία, σύμφωνα όμως με τις διατάξεις για την εκχώρηση, έχει υποχρέωση να αναγγείλει την τιτλοποίηση στον οφειλέτη, αλλιώς δεν έχει υπόσταση.

Επιπλέον, καμία νομιμοποίηση δεν έχει το ΔΣ του ΤΠΔ να αποφασίζει την εξαίρεση των συγκεκριμένων δανείων από τις ρυθμίσεις, εφαρμόζοντας δύο μέτρα και δύο σταθμά για τους δανειολήπτες που αφήνει να ζουν ακόμα και με μερικές δεκάδες ευρώ μηνιαίως, κατά παράβαση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος στην ισότητα.

Με τις παραπάνω πρακτικές χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι οδηγούνται στην εξαθλίωση, την ίδια στιγμή που το ΤΠΔ κωλυσιεργεί για πάνω από 6 μήνες τη διευθέτηση των αιτημάτων ρύθμισης.

Οι δανειολήπτες που καταφεύγουν στον νόμο Κατσέλη, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν στην αίτησή τους προς το Ειρηνοδικείο, την έκδοση Προσωρινής Διαταγής άρσης ή περιορισμού της παρακράτησης και ήδη είναι πολλές πιά οι περιπτώσεις που τα Ειρηνοδικεία έχουν κάνει δεκτές τέτοιες αιτήσεις ανακουφίζοντας τους υπερχρεωμένους καταναλωτές μέχρι την συζήτηση της κύριας αιτησής τους.

Πηγή: http://www.enkh.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=211&Itemid=42