ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Γραφεία Πάτρας

Ώρες λειτουργίας / Δευτέρα- Παρασκευή / 09:00 – 14:00, 18:30-21:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας  2610.33.11.77

Οφειλές ΙΚΑ, ΟΑΕΕ

Η αδήλωτη εργασία, η μείωση και η αποφυγή των καταβολών έχουν δημιουργήσει ένα εύθραυστο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ενώ ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στο κόστος των ασφαλιστικών εισφορών.
Σε κάθε περίπτωση τα ασφαλιστικά ταμεία στην προσπάθειά τους να εισπράξουν τις εισφορές παρέχουν πλήθος διακανονισμών ώστε οι οφειλέτες να μπορούν να τις καταβάλουν και ως ασφαλισμένοι να συνεχίσουν να κάνουν χρήση των παροχών τους.