ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Γραφεία Πάτρας

Ώρες λειτουργίας / Δευτέρα- Παρασκευή / 09:00 – 14:00, 18:30-21:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας  2610.33.11.77

Οφειλές δημοσίου

Οι οφειλές στο Δημόσιο έχουν δημιουργήσει μια νέα τάξη υπερχρεωμένων που προέκυψε από την υπερφορολόγηση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.
Δυστυχώς η ολοένα αυξανόμενη αδυναμία αποπληρωμής των οφειλών αυτών απαιτεί ένα νέο πλαίσιο ρυθμίσεων αλλά και πλήρη εκμετάλλευση των υπαρχόντων δυνατοτήτων από τους οφειλέτες.
Το νομικό πλαίσιο, όσο πολύπλοκο κι αν χαρακτηρίζεται, δίνει δυνατότητες ρυθμίσεων σε περιπτώσεις που ο οφειλέτης – αν διευκολυνθεί – μπορεί να ανταποκριθεί.