ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Γραφεία Πάτρας

Ώρες λειτουργίας / Δευτέρα- Παρασκευή / 09:00 – 14:00, 18:30-21:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας  2610.33.11.77

1. Μπορώ να ενταχθώ στις ρυθμίσεις του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά;

Τι αναφέρει ο νόμος, ποιοί μπορούν να ενταχθούν: “Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανό­τητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυ­ναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους.”

Πρακτική εφαρμογή :

1. Στον νόμο Κατσέλη μπορούν να ενταχθούν όλα τα φυσικά πρόσωπα εκτός από όσους έχουν αποδεδειγμένα την εμπορική ιδιότητα.  Ενδεικτικά μερικές από τις κατηγορίες είναι: άνεργοι, δημόσιοι – ιδιωτικοί υπάλληλοι, συνταξιούχοι, αγρότες, μικρέμποροι και πρώην έμποροι (πωλητές λαικών αγορών, περιπτεριούχοι, λαχειοπώλες κλπ), ελεύθεροι επαγγελματίες (υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, πολ.μηχανικοί, ιατροί, ζωγράφοι κλπ), άτομα που με την προσωπική τους εργασία και σωματική καταπόνηση βγάζουν τα προς το ζειν, με ακίνητα ή χωρίς, με ληξιπρόθεσμες ή μή οφειλές, πρωτοφειλέτες ή εγγυητές, που χρωστάνε σε τράπεζες ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, είτε πληρώνουν μόνοι τους την δόση είτε τους την παρακρατούν, με σεισμόπληκτα δάνεια ή δάνεια ΟΕΚ ή δάνεια με την εγγύηση του Δημοσίου κ.λ.π.

Δεν παίζουν κανένα ρόλο για την ένταξη στον νόμο:

  • Το αν υπάρχουν ή όχι ακίνητα, αν είναι ένα ή πολλά (κατά περίπτωση)
  • Το αν είναι τα δάνεια επαγγελματικά ή στεγαστικά ή καταναλωτικά
  • Το αν είναι οι οφειλές μικρού ή μεγάλου ύψους
  • Το αν χρωστάμε σε τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε ιδιώτες.
  • Το αν έχουμε διακανονίσει με ρυθμίσεις με την τράπεζα τις οφειλές εκτός κι αν έχει υπογραφεί νέα σύμβαση νέου δανείου μέχρι και πρίν 12 μήνες
  • Το αν έχουμε καθυστερήσει τις δόσεις μας ή όχι
  • Το αν έχουμε σημερινά ικανοποιητικά εισοδήματα ή ενοίκια


2. Στον νόμο δεν υπάγονται έμποροι και όσοι θεωρούνται ότι ασκούν εμπορία εκτός κατηγοριών αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών (π.χ. υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι), επιστημόνων (π.χ. γιατροί, πολιτικοί μηχανικοί), τεχνιτών, αυτοκινητιστών taxi, ψιλικατζήδων, περιπτεράδων κατά περίπτωση, αγροτών, διδασκόντων σε φροντιστήρια, επαγγελματιών με συνεργείο καθαρισμού  και άλλων κατηγοριών που κερδίζουν τα εισοδήματά τους με την σωματική τους δύναμη ή την πνευματική τους ικανότητα. Εστιάτορες, καφενεία, μεσίτες, εγγυητές εμπορικών δανείων που αποκόμισαν οικονομικό όφελος από την εγγύησή τους, λεωφορειούχοι και άλλες κατηγορίες, δεν υπάγονται στον νόμο.

 

Επειδή οι κατηγορίες των προσώπων που υπάγονται ή δεν υπάγονται στον νόμο συνεχώς εμπλουτίζονται με την εξέλιξη των αποφάσεων των ειρηνοδικείων σας καλούμε να μας απευθύνετε τα ερωτήματά σας κατά περίπτωση ώστε να εξετάζεται κάθε περίπτωση χωριστά.

 

3.Οι πρώην έμποροι που έχουν κάνει λήξη στην εφορία υπάγονται στον νόμο με την προυπόθεση να μην είχαν κάνει παύση πληρωμών όσο ήταν έμποροι.