ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Γραφεία Πάτρας

Ώρες λειτουργίας / Δευτέρα- Παρασκευή / 09:00 – 14:00, 18:30-21:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας  2610.33.11.77

Μειώνονται τελικά τα Ειρηνοδικεία από 301 σε 154

Νόμιμο κρίθηκε τη δεύτερη φορά, με τη νέα πρόεδρο του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας Αγγελική Θεοφιλοπούλου, το Προεδρικό Διάταγμα για τον νέο «Καποδίστρια» στα ειρηνοδικεία της χώρας.

Ειδικότερα, πρόσφατα κατατέθηκε στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο προβλέπεται η συγχώνευση των ειρηνοδικείων.

Αναλυτικότερα, στις 17 δικαστικές περιφέρειες της χώρας τα ειρηνοδικεία από 301, που είναι σήμερα, μειώνονται στα 154. Υπενθυμίζεται, ότι οι σύμβουλοι Επικρατείας (προεδρεύουσα η σύμβουλος Επικρατείας Μαρία Καραμανώφ και εισηγήτρια η πάρεδρος Φραντζέσκα Γιαννακού), με την πρόσφατη υπ΄ αριθμ. 169/2012 γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος (25.9.2012), ανέβαλαν την επεξεργασία του επίμαχου διατάγματος, προκειμένου η ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης να προσκομίσει στοιχεία σχετικά με τις συγχωνεύσεις των ειρηνοδικείων.

Συγκεκριμένα, ζητήθηκε από την κ. Καραμανώφ, μεταξύ άλλων, να διαβιβαστούν στο δικαστήριο:

«α) Ο αριθμός των κατατεθειμένων, εκκρεμών και διεκπεραιωθεισών υποθέσεων, του παρόντος και παρελθόντων ετών, σε όλα τα ειρηνοδικεία εκάστης περιφέρειας (και όχι μόνο στα υπό συγχώνευση), κατά κατηγορία υποθέσεων (π.χ. πολιτικές, προανακριτικές, παραγγελίες κ.λπ.), με ιδιαίτερη αναφορά σε πρόσφατα (δηλαδή μετά την έναρξη ισχύος των νόμων 3869/2010, 3994/2011 και 4055/2012) αριθμητικά δεδομένα, από τα οποία να προκύπτει ο φόρτος εργασίας του εκάστου ειρηνοδικείου.

β) Η στελέχωση και λειτουργία των ειρηνοδικείων (αριθμός ειρηνοδικών, δικαστικών γραμματέων, μεταβατικές έδρες κ.λπ.).

γ) Τα οικονομικά δεδομένα (εξοικονόμηση κόστους λειτουργίας και στελεχώσεως των Ειρηνοδικείων)».

Λίγες ημέρες μετά (1.10.2012) κατατέθηκε εκ νέου βελτιωμένο το επίμαχο διάταγμα και μαζί προσκομίστηκαν τα στοιχεία που ζητούσε το ΣτΕ, όπως, μεταξύ των άλλων:

1) Πίνακες οργανικών θέσεων και υπηρετούντων ειρηνοδικών και δικαστικών υπαλλήλων.

2) Πίνακας μεταβατικών εδρών Ειρηνοδικείων.

3) Πίνακες κίνησης ειρηνοδικείων και πταισματοδικείων της χώρας, για τα έτη 2010 και 2011.

4) Πίνακας με τον αριθμό όλων των υποθέσεων των ειρηνοδικείων της χώρας, καθώς και αυτών που μεταφέρθηκαν από το 2011 (υποβλήθηκαν κατά τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2012 αλλά και των αδρανών υποθέσεων).

5) Τα οικονομικά δεδομένα των ειρηνοδικείων της χώρας για τα έτη 2011 και 2012, με αναφορές σε συγκεκριμένους κωδικούς από τους οποίους καλύπτεται το σύνολο της δαπάνης λειτουργίας τους.

Κατόπιν αυτών, το Ε΄ Τμήμα με νέα γνωμοδότησή του (174/2012) και με πρόεδρο την κ. Θεοφιλοπούλου και εισηγητή τον πάρεδρο Χρ. Λιάκουρα, έκρινε ότι «αφενός μεν πληρούνται τα κριτήρια βάσει των οποίων χωρεί, γενικά, η κατάργηση και η συγχώνευση των ήδη υφισταμένων δικαστηρίων, αφετέρου δε εκτίθεται πλήρως και σαφώς η ειδικότερη αιτία για την οποία η Διοίκηση επιχειρεί με το σχέδιο διατάγματος την κατάργηση των συγκεκριμένων ειρηνοδικείων και τη συγχώνευσή τους με άλλα».

«Κατά συνέπεια το διάταγμα είναι νόμιμο», καταλήγει η γνωμοδότηση. Παράλληλα, στη νέα γνωμοδότηση σημειώνεται ότι καλύφθηκε η παρατήρηση που είχε γίνει από το δικαστήριο κατά την πρώτη επεξεργασία του (με την κ. Καραμανώφ), σύμφωνα με την οποία, η έναρξη ισχύος του Προεδρικού Διατάγματος πρέπει να ορισθεί σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, «ώστε να παρασχεθεί επαρκής χρόνος για τη μεταφορά των υποθέσεων, τον προσδιορισμό και την εκδίκασή τους και να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία των εναπομεινάντων ειρηνοδικείων».

Και αυτό γιατί στο βελτιωμένο σχέδιο διατάγματος που επανακατατέθηκε ορίζεται ότι: «Οι πολιτικές και ποινικές υποθέσεις που έχουν ήδη προσδιορισθεί για να δικασθούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2013 στην έδρα των υπό συγχώνευση ειρηνοδικείων, μεταφέρονται και εκδικάζονται στο ειρηνοδικείο στο οποίο συγχωνεύονται, κατά την ήδη προσδιορισθείσα ημερομηνία. Οι υποθέσεις που είναι εκκρεμείς στα υπό συγχώνευση ειρηνοδικεία μετά την 1η Ιανουαρίου 2013 μεταφέρονται στο ειρηνοδικείο, το οποίο συγχωνεύονται και προσδιορίζονται από αυτό». Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης το επίμαχο διάταγμα προωθήθηκε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας για υπογραφή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ