ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Γραφεία Πάτρας

Ώρες λειτουργίας / Δευτέρα- Παρασκευή / 09:00 – 14:00, 18:30-21:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας  2610.33.11.77

Εξώδικο τράπεζας

Εξώδικο ονομάζεται ένα έγγραφο το οποίο κοινοποιείται από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε κάποιο άλλο, μέσω δικαστικού επιμελητή, με βεβαιωμένη ημερομηνία και ώρα παραλαβής, με σκοπό να αποδεικνύεται εγγράφως, μέσω της έκθεσης επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή, ότι ο παραλήπτης έλαβε γνώση του εγγράφου αυτού, προκειμένου να μην μπορει να αμφισβητηθεί ούτε αφενός ότι ο “αποστολέας” του δήλωσε τα όσα περιέχονται στο εξώδικο, αλλα και ούτε αφετέρου ότι ο “παραλήπτης” του έλαβε γνώση αυτού. Οι τράπεζες λοιπόν προκειμένου να δηλώσουν τις προθέσεις τους, σχετικά με τις διαφορές που έχουν μαζί σας, σας στέλνουν εξώδικα, ώστε να έχετε λάβει αποδεδειγμένα γνώση για τις προτάσεις ή τις κλήσεις για να ενεργήσετε. Συνήθως σε αυτά τα εξώδικα αναγράφονται και προθεσμίες που έχετε για να κάνετε κάποια κίνηση π.χ. να εξοφλήσετε εντός 5 ημερών όλη την οφειλή σας.
Στην πραγματικότητα τα εξώδικα είναι ένα μέσο πίεσης ώστε να προσέλθετε στην τράπεζα για διακανονισμό της οφειλής. Ενα εξώδικο συνηθίζετε να ξεκινάει με τη φράση “ενώπιον παντός δικαστηρίου και πάσης αρμόδιας αρχής” ή με παρεμφερή έκφραση, ενώ συνηθίζεται επίσης να ακολουθεί η φράση “με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματός μου”.