ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Γραφεία Πάτρας

Ώρες λειτουργίας / Δευτέρα- Παρασκευή / 09:00 – 14:00, 18:30-21:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας  2610.33.11.77

Διαφορές ενοικιαστών – ιδιοκτητών

Συχνά μεταξύ εκμισθωτή/ιδιοκτήτη και μισθωτή/ενοικιαστή δημιουργούνται μισθωτικές διαφορές, από άγνοια των αμοιβαίων υποχρεώσεων και από τις δύο πλευρές.

Ο εκμισθωτής οφείλει να δηλώνει στη φορολογική του δήλωση ολόκληρο το μίσθωμα που του καταβάλει ο μισθωτής. Υποχρεούται, επίσης, να καταθέτει πάντοτε τα μισθωτήρια συμβόλαια στην αρμόδια ΔΟΥ μέσα σε 30 ημέρες από την σύνταξή τους.
Αναφορικά με το ύψος του ενοικίου, καλό είναι να δηλώνει πάντοτε ολόκληρο το μίσθωμα και να μην αποδέχεται ποτέ, ακόμα και τυχόν πρόταση του ενοικιαστή για δήλωση μικρότερου μισθώματος.

Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να παραλείψετε να προσδιορίσετε το είδος και τη φύση της χρήσης του ακινήτου που εκμισθώνετε (οικία, αποθήκη κ.λπ.), καθώς και τα στοιχεία των ατόμων που θα μένουν στο μίσθιο.

Προκαταβολή του ενοικίου επιτρέπεται μόνο για τον τρέχοντα μήνα. Απαγορεύεται, για κατοικία, η καταβολή εγγύησης να είναι μεγαλύτερη από δύο ενοίκια. Σχετικά με τα βάρη του μισθίου, ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για αυτά και ο ενοικιαστής δεν ευθύνεται για φθορές ή μεταβολές που οφείλονται στη συμφωνημένη χρήση.

Τα έκτακτα έξοδα όπως είναι διάφορες βλάβες τα πληρώνει είτε ο ιδιοκτήτης είτε ο ενοικιαστής κατόπιν συμφωνίας (συνήθως τα πληρώνει ο ιδιοκτήτης). Εάν για παράδειγμα οι συνιδιοκτήτες αποφασίσουν να κάνουν κάποια ανακαίνιση, π.χ. να βάψουν την πρόσοψη ή να αλλάξουν την πόρτα της κεντρικής εισόδου, ένας νέος ενοικιαστής δε θα θελήσει να συμμετάσχει στα έξοδα εφόσον στο παρελθόν δεν έκανε καν χρήση των χώρων και επομένως έχει συμβάλει ελάχιστα στη φθορά τους.

Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης έχει την υποχρέωση να παραδώσει στον ενοικιαστή την κατοικία κατάλληλη για τη χρήση που συμφωνήθηκε και να τη διατηρεί κατάλληλα κατά τη μίσθωση.

Πηγή: http://www.buildnet.gr/default.asp?pid=99&catid=90