ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Γραφεία Πάτρας

Ώρες λειτουργίας / Δευτέρα- Παρασκευή / 09:00 – 14:00, 18:30-21:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας  2610.33.11.77

Διαταγή πληρωμής

Διαταγή Πληρωμής είναι ένα έγγραφο, που εκδίδεται από το δικαστήριο, ύστερα από αίτηση αυτού, στον οποίο οφείλετε χρήματα, με το οποίο σας διατάσσει ο Δικαστής να πληρώσετε σε αυτόν (στο δανειστή σας) το οφειλόμενο ποσό συν τόκους και άλλα έξοδα. Η διαταγή πληρωμής εκδίδεται από Δικαστή, ύστερα από αίτηση που κατέθεσε ο δικηγόρος του δανειστή σας στο αρμόδιο γραφείο του δικαστηρίου, χωρίς όμως να γίνει δικαστήριο, χωρίς δηλαδή να συζητηθεί η υπόθεση στο ακροατήριο. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, επειδή δηλαδή δεν μπόρεσε ο οφειλέτης να ακουστεί από το Δικαστή κατά την έκδοση της διαταγής πληρωμής, του χορηγεί ο νόμος το δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής, εντός δεκαπέντε εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της διαταγής πληρωμής. Με μόνη τη διαταγή πληρωμής ο επισπεύδων δανειστής (αυτός που ύστερα από αίτησή του εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής), μπορεί να προβεί σε κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

Που φαίνεται πόσο πρέπει να πληρώσω;

Στην τελευταία σελίδα από το πακετάκι που σας επιδόθηκε, υπάρχει η επονομαζόμενη «επιταγή προς πληρωμή» ή «επιταγή προς εκτέλεση». Συνήθως αρχίζει με την κλισέ φράση «Με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει την παρούσα στον…..». Ακολουθεί ανάλυση του κεφαλαίου, των τόκων και των επιμέρους κονδυλίων που πρέπει να πληρώσετε και εν συνεχεία αναφέρεται το συνολικό ποσό που πρέπει να πληρωθεί.

Μα καλά, πως γίνεται εγώ να χρωστάω 100 και εδώ να ζητάνε να πληρώσω 200; Απάτη!

Ενδεχομένως είναι απάτη, όμως δυστυχώς για εσάς δεν είναι, κατά 99%. Το κεφάλαιο που αρχικά οφείλατε αναφέρεται πρώτο στην επιταγή προς εκτέλεση. Σε αυτό όμως έχουν προστεθεί τόκοι, από τότε που έπρεπε να το πληρώσετε και δεν το κάνατε, έχουν προστεθεί έξοδα για την έκδοση της διαταγής πληρωμής, έξοδα για την επίδοσή της και άλλα τέλη. Ο δικηγόρος που συνέταξε την επιταγή ( το τελευταίο αυτό φύλλο που σας λέει πόσα να πληρώσετε ) νόμιμα έχει συμπεριλάβει σε αυτήν όλα τα επιμέρους κονδύλια και γι αυτό ενώ το κεφάλαιο που χρωστούσατε ήταν αρχικά 100, με τόκους και έξοδα έχει πάει 200.

Πότε πρέπει να τα πληρώσω;

Καλό για εσάς θα είναι να τα πληρώσετε άμεσα, δηλαδή εντός τριών εργασίμων ημερών από τότε που ο Επιμελητής σας επέδωσε τη διαταγή πληρωμής.

Αν δεν θέλω να τα πληρώσω;

Τότε, ύστερα από τρεις εργάσιμες ημέρες από τότε που θα σας επιδώσει ο επιμελητής τη διαταγή πληρωμής, έχει δυνατότητα ο δανειστής ( αυτός που του χρωστάτε ), να προβεί σε κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας σας.

Τι είναι κατάσχεση;

Κατάσχεση είναι η δέσμευση των περιουσιακών σας στοιχείων με σκοπό να εκτεθούν αυτά σε πλειστηριασμό, ώστε να ικανοποιηθεί ο δανειστής από το πλειστηρίασμα. Για περισσότερα για την κατάσχεση δείτε το αντίστοιχο άρθρο.

Τι είναι κινητή και ακίνητη περιουσία;

Κινητή περιουσία είναι οτιδήποτε «μετακινείται», έπιπλα, πίνακες, αυτοκίνητα, μηχανήματα κλπ. Ακίνητη περιουσία είναι τα σπίτια, αγροτεμάχια, οικόπεδα κλπ.

Δυστυχώς δεν έχω να πληρώσω άμεσα. Τι μπορώ να κάνω;

Επικοινωνήστε αμέσως με το δικηγόρο που συνέταξε την επιταγή ( το τελευταίο φύλλο που γράφει πόσα θα πληρώσετε ). Υπάρχει η σφραγίδα του σίγουρα στο τελευταίο αυτό φύλλο, με τα πλήρη στοιχεία του. Εκδηλώστε του την πρόθεσή σας να πληρώσετε και σίγουρα θα βρεθεί ένας τρόπος να διακανονίσετε την οφειλή σας, ώστε να μην έχετε πρόβλημα.

Μα εγώ αυτό το ποσό που γράφει η διαταγή πληρωμής δεν το οφείλω.

Εάν πράγματι πιστεύετε ότι δεν οφείλετε το ποσό που αναγράφει η Διαταγή Πληρωμής, ο νόμος σας δίνει το δικαίωμα να ασκήσετε «Ανακοπή κατά της Διαταγής Πληρωμής» και να την ακυρώσετε. Για να το κάνετε αυτό πρέπει να πάτε σε δικηγόρο, συντάσσεται δικόγραφο το οποίο επιδίδεται σε αυτόν που έχει εκδώσει σε βάρος σας τη διαταγή πληρωμής και γίνεται δικαστήριο, στο οποίο πρέπει να αποδείξετε ότι δεν χρωστάτε το ποσό που σας ζητούν να πληρώσετε με τη Διαταγή Πληρωμής. Για περισσότερα σχετικά με την ανακοπή κατά της Διαταγής Πληρωμής, σας παραπέμπω στο σχετικό άρθρο. Προσοχή: Για να προστατευθείτε, ώστε να μην γίνει κατάσχεση στην περιουσία σας, πρέπει να ασκήσετε και αίτηση αναστολής κατά της διαταγής πληρωμής με αίτημα προσωρινής διαταγής. Μόνο η άσκηση ανακοπής δεν σας προστατεύει, καθώς ο δανειστής ( αυτός που με αίτησή του εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής ) μπορεί παρά την άσκηση ανακοπής να προβεί σε κατάσχεση.

Ο ΜΥΘΟΣ: Δεν μπορούν να μου κάνουν τίποτα με τη διαταγή πληρωμής. Δεν έχω τίποτα στο όνομά μου.

Η κλισέ απάντηση του επαγγελματία οφειλέτη. Ακούστε λοιπόν για να μαθαίνετε: Καλό είναι να μην παίζετε με τα νεύρα και την υπομονή του δανειστή σας και του δικηγόρου του. Δεν είναι λίγες οι φορές που κινητά πράγματα της οικίας του οφειλέτη κατέβηκαν στο πεζοδρόμιο και φορτώθηκαν σε φορτηγό προκειμένου να εκπλειστηριαστούν, προστά στα έκθαμβα μάτια της οικογένειάς του και της γειτονιάς, που νόμιζε ότι μετακόμιζαν… Της κατάστασης αυτής έχω καταστεί μάρτυρας ουκ ολίγες φορές και σας διαβεβαιώ ότι δεν είναι καθόλου ευχάριστη για κανένα…

Επιπλέον, οι διαταγές πληρωμής καταχωρούνται στη μαύρη λίστα του Τειρεσία. Για το τι είναι ο Τειρεσίας αναφερθείτε στο σχετικό άρθρο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εάν επιθυμείτε να πάρετε κάποιο δάνειο από μία τράπεζα, ή κάποια πιστωτική κάρτα, δεν θα μπορέσετε, διότι η τράπεζα θα θεωρήσει, βλέποντας τη δυσμενή καταχώρηση στη λίστα του Τειρεσία, ότι είστε «κακοπληρωτής» και θα σας αρνηθεί την έκδοση του δανείου.

Για πόσο καιρό θα μπορεί να γίνει κατάσχεση στην περιουσία μου με βάση τη διαταγή πληρωμής που εκδόθηκε σε βάρος μου;

Η διαταγή πληρωμής, εφόσον τελεσιδικήσει, μπορεί να εκτελεστεί για 20 χρόνια από τότε που εκδόθηκε.

Πράγματι οφείλω το ποσό της διαταγής πληρωμής. Τι να κάνω;

Τηλεφωνήστε στο δικηγόρο που συνέταξε την επιταγή ( το τελευταίο φύλλο που γράφει αναλυτικά το ποσό που πρέπει να πληρώσετε ). Αν δεν έχετε όλο το ποσό ζητήστε του ένα διακανονισμό, είναι πολύ μεγάλη η πιθανότητα να δεχθεί και ενδεχομένως ( αν φανείτε συνεργάσιμοι ) να σας κόψει και ένα μέρος των τόκων ή ακόμα και του κεφαλαίου. Αλλιώς διατρέχετε κίνδυνο να σας κατασχέσουν τα περιουσιακά σας στοιχεία & να μπείτε στη μαύρη λίστα του Τειρεσία.

Πηγή : http://www.nomikosodigos.info/