ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Γραφεία Πάτρας

Ώρες λειτουργίας / Δευτέρα- Παρασκευή / 09:00 – 14:00, 18:30-21:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας  2610.33.11.77

Απαλλαγή ζευγαριού: αντί των 295.393,00€ θα πληρώσουν το τελικό ποσό των 114.661,20€, έχοντας απαλλαγεί από το υπέρογκο ποσό των 180.731,80€ (9/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου).

9/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου.

Σύζυγοι  με πέντε παιδιά ηλικίας 19,18,15,9 και 6 ετών λαμβάνουν ως μηνιαίες αποδοχές το ποσό των 2.552,96€. Διαθέτουν μια κύρια κατοικία στην Ναύπακτο, ένα διαμέρισμα στην Αθήνα όπου αποτελεί την πρώτη και μοναδική κατοικία της υπερήλικης μητέρας του αιτούντος, ένα ΙΧ αυτοκίνητο καθώς και  ποσοστό συνιδιοκτησίας 20% επί μιας λιθόκτιστης οικίας. Το ύψος των οφειλών τους στις πιστώτριες τράπεζες ανέρχεται στο ποσό των 295.393,00€. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 9/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου αφενός προστατεύεται η κύρια κατοικία των δανειοληπτών, αφετέρου προστατεύονται και τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία λόγω έλλειψης αγοραστικού ενδιαφέροντος, με τον όρο να καταβάλουν στις πιστώτριες τράπεζες το ποσό των 500€ το μήνα για πέντε χρόνια και μετά την πάροδο της πενταετίας να καταβάλουν το ποσό των 391,95 € το μήνα για τα επόμενα 18 χρόνια. Άρα τελικά θα πληρώσουν αντί των 295.393,00€ το τελικό ποσό των 114.661,20€, έχοντας απαλλαγεί από το υπέρογκο ποσό των 180.731,80€.