ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Γραφεία Πάτρας

Ώρες λειτουργίας / Δευτέρα- Παρασκευή / 09:00 – 14:00, 18:30-21:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας  2610.33.11.77

Αναλυτικός οδηγός για τις ρυθμίσεις των κόκκινων δανείων

ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Αναλυτικός οδηγός για τις ρυθμίσεις των κόκκινων δανείων

Ποιος θεωρείται συνεργάσιμος δανειολήπτης 

http://www.patrastimes.gr/img/pictures/56322-6.jpg

Από 1/1/2015 αναμένεται να καταργηθεί η απαγόρευση των πλειστηριασμών και πλέον θα προωθηθεί το νέο πλαίσιο για την εξωδικαστική διευθέτηση μεταξύ τραπεζών και δανειοληπτών. Οπως γράφουν και τα ΝΕΑ, η κεντρική ιδέα είναι πως ο δανειολήπτης θα πρέπει να είναι συνεργάσιμος ώστε να μπορέσει να ρυθμίσει το δάνειο τους, ενώ την ίδια στιγμή θα πρέπει και η τράπεζα να προσδιορίζει τις εύλογες δαπάνες που θα έχει το κάθε νοικοκυριό προκειμένου να μπορεί να συντηρηθεί και μόνο το επιπλέον εισόδημα να πηγαίνει στην εξόφληση των δόσεων.

Τα δέκα μυστικά για τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων

Εύλογες δαπάνες

Οι εύλογες δαπάνες είναι ο αντικειμενικός τρόπος προσδιορισμού των δαπανών που απαιτούνται για την κάλυψη των βασικών αναγκών των νοικοκυριών.

Πώς υπολογίζονται οι εύλογες δαπάνες

Ο υπολογισμός των εύλογων δαπανών διαβίωσης στηρίζεται στα στοιχεία της Ερεύνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών που κάνει κάθε χρόνο η ΕΛΣΤΑΤ. Τα ποσά ξεκινούν από 537 ευρώ το μήνα και φτάνουν τα 1.788 ευρώ. Αυτά προσαυξάνονται ανάλογα με τα παιδιά και διάφορες συνθήκες (π.χ. άτομα με ειδικές ανάγκες).

Ποια έξοδα περιλαμβάνονται στις εύλογες δαπάνες

Τα αγαθά και οι υπηρεσίες που καταναλώνονται από τα νοικοκυριά ταξινομούνται σε τέσσερις υπηρεσίες:

 • Βασικές δαπάνες: διατροφή, ένδυση, υπόδυση, λειτουργικά έξοδα κατοικίας, μετακίνηση, αγαθά και υπηρεσίες υγείας, ενημέρωση, μόρφωση, οικονομικέ υπηρεσίες, είδη οικιακής κατανάλωσης.
 • Επιπλέον δαπάνες: εστίαση (ταβέρνες, εστιατόρια, καφενεία, μπαρ)
 • Δαπάνες για αγορά διαρκών αγαθών: έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, οικιακά σκεύη, συσκευές τηλεφώνου κλπ, ηλεκτρονικοί υπολογιστές
 • Δαπάνες για αλκοολούχα ποτά, τσιγάρα, τουριστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού

  Συμφωνία των δύο για τις εύλογες δαπάνες

  Μετά από συμφωνία τράπεζας και οφειλέτη και οι τέσσερις κατηγορίες εντάσσονται στις εύλογες δαπάνες

  Πώς προσδιορίζονται οι εύλογες δαπάνες

  Σε κάθε περίπτωση η τράπεζα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις ανάγκες του κάθε νοικοκυριού ξεχωριστά και να προχωράει στις ρυθμίσεις ανάλογα με τις ιδιάζουσε συνθήκες που υπάρχουν σε κάθε οικογένεια (π.χ. χρόνιες ασθένειες, διανοητικές ή φυσικές αναπηρίες, προβλήματα υγείας)

  Δαπάνες για την εξασφάλιση στέγασης και φορολογικές υποχρεώσεις

  Το ενοίκιο ή το δάνειο για πρώτη κατοικία συνεκτιμώνται από την τράπεζα με βάσει τα προσκομισθέντα αποδεικτικά στοιχεία, ενώ οι φορολογικές υποχρεώσεις των νοικοκυριών χουν ήδη ληφθεί υπόψιν.

  Πώς θα αξιολογούνται οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης

  Ο οφειλέτης θα πρέπει να δηλώνει τα στοιχεία για τις δαπάνες διαβίωσης του νοικοκυριού του τα οποία θα συσχετίζονται με τις προσδιορισμένες δαπάνες διαβίωσης. Το μηνιαίο σύνολο αυτών των δαπανώ θα λειτουργεί ως σημείο αναφορά για τη δυνατότητα εξυπηρέτησης του δανείου του.

  Ποια στοιχεία θα λαμβάνουν υπόψη τους οι τράπεζες για τη ρύθμιση

  Από την 1/1/2015 οι τράπεζες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν τους την οικονομική κατάσταση του κάθε οφειλέτη, το συνολικό ύψος και τη φύση των χρεών τους, την τρέχουσα ικανότητα αποπληρωμής και το ιστορικό της οικονομικής του συμπεριφοράς.

  Τι θα προτείνουν οι τράπεζες στους οφειλέτες

 • Περίοδος χάριτος
 • Μόνιμη μείωση του επιτοκίου
 • Αλλαγή τύπου του επιτοκίου χωρίς πέναλτι
 • Σπάσιμο του δανείου στα δύο
 • Για τα επιχειρηματικά δάνεια, ανταλλαγή του χρέους με την είσοδο της τράπεζας στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας
 • Μεταβίβαση ακινήτου που είναι υποθηκευμένο στην τράπεζα και ενοικίαση από τον δανειολήπτη.

  Τι θα γίνεται στην περίπτωση διαφωνίας τράπεζες-οφειλέτη

  Ο δανειολήπτης εάν δεν συμφωνεί με το σχέδιο εξυπηρέτησης που προτείνει η τράπεζα μπορεί πάντα να προσφύγει στα δικαστήρια

  Ποιος είναι ο συνεργάσιμος δανειολήπτης

  Οπως αναφέρουν τα ΝΕΑ, συνεργάσιμος δανειολήπτης είναι αυτός που παρέχει στοιχεία επικοινωνίας και είναι πάντοτε διαθέσιμος σε επικοινωνία με τις τράπεζες και κάνει γνωστές όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με την οικονομική του κατάσταση.

  Πηγή: http://www.patrastimes.gr/arthro.php?id=60820