ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Γραφεία Πάτρας

Ώρες λειτουργίας / Δευτέρα- Παρασκευή / 09:00 – 14:00, 18:30-21:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας  2610.33.11.77

Ανακούφιση για τους δανειολήπτες οι προσωρινές διαταγές στην Πάτρα

Με μεγάλη ανακούφιση υποδέχονται οι δανειολήπτες τις προσωρινές διαταγές που εκδίδει το Ειρηνοδικείο στην Πάτρα. Με βάση τον Νόμο 4161/2013, τα μηνιαία ποσά που καλούνται να καταβάλουν οι υπερχρεωμένοι δανειολήπτες – μέχρι να γίνει η οριστική διευθέτηση των οφειλών τους – είναι προσαρμοσμένα στις σημερινές τους δυνατότητες και βιοτικές ανάγκες.

  Συγκεκριμένα για δανειολήπτρια που οφείλει 44.000€ και διαθέτει πρώτη κατοικία, το δικαστήριο “απαγορεύει μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κύριας αίτησής της κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της κινητής και ακίνητης περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής προσημείωσης και της επιβολής συντηρητικής κατάσχεσης.

  Υποχρεώνει την αιτούσα να καταβάλει στις πιστώτριες τράπεζες το ποσόν των 60€ για τα τρία πρώτα χρόνια (άρθ.8 παρ.2) και για το υπόλοιπο διάστημα  μέχρι την συζήτηση της αίτησης 60€, ως προκαταβολές για την προστασία της πρώτης κατοικίας (άρθ.9 παρ.2)”.

  Σε άλλη περίπτωση, για δανειολήπτρια χωρίς περιουσιακά στοιχεία, το δικαστήριο όρισε μηδενικές καταβολές μέχρι την συζήτηση της αίτησης ενώ σε άλλες περιπτώσεις για οφειλές 51.000€ και 120.000€ ορίστηκαν μηνιαίες καταβολές 50€ και 250€ αντίστοιχα, δίνοντας μεγάλη ανακούφιση στους συγκεκριμένους υπερχρεωμένους δανειολήπτες.