ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Γραφεία Πάτρας

Ώρες λειτουργίας / Δευτέρα- Παρασκευή / 09:00 – 14:00, 18:30-21:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας  2610.33.11.77

Έγγαμη συνταξιούχος με συνταξιοδοτικές αποδοχές 629,95 ευρώ μηνιαίως και ο σύζυγός της με αποδοχές 310,00 ευρώ μηνιαίως, με συνολική οφειλή προς τις τράπεζες 33.269,00 ευρώ αποφασίστηκε να καταβάλλει μηδενικές δόσεις!!

Έγγαμη συνταξιούχος λαμβάνει ως  πληρωτέες συνταξιοδοτικές αποδοχές το συνολικό ποσό των 629,95 ευρώ μηνιαίως και ο σύζυγός της το ποσό των 310,00 ευρώ μηνιαίως. Διαθέτει μια κύρια κατοικία στην Πάτρα και ποσοστό συνιδιοκτησίας ½ επί ενός αγροτεμαχίου. Το ποσό των οφειλών της στις πιστώτριες τράπεζες ανέρχεται στις 33.269,00 ευρώ. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 698/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πατρών  προστατεύονται τα περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας και διατάσσει την καταβολή μηδενικών δόσεων προς τις πιστώτριες μέχρι τη συζήτηση  της κύριας αίτησης.